Je wordt gezien

Welkom

Direct regelen:

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum) en versneld vwo. De school telt ca. 650 leerlingen. De school is al oud – wij bestaan in 2019 al 150 jaar!, maar ons onderwijs is modern en van goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering. Slagingspercentage: ons “driejaarlijks gemiddelde” is voor vwo 83% en voor havo 92%.

Start nieuwe schooljaar 2019/2020

SOM

In het nieuwe schooljaar gaan we werken met de SOM-app voor leerlingen en ouders. Bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie daarover een email. Het huidige leerlingportaal/ouderportaal zal in schooljaar 2019-20 niet meer worden gebruikt.

Boeken bestellen

Boeken bestel je tijdig bij Van Dijk. Leerlingen die vorig jaar al besteld hebben kunnen inloggen met gegevens van vorig jaar. Als je de (eerste keer de) registratie doet wordt er gevraagd om een leerlingenmail (dit moet echt van de leerling zijn!) en er wordt naar een correspondentie-email gevraagd (dit is het emailadres van ouders/ verzorgers).

Let op: verkeerd gebruik van de emailadressen kan leiden tot het moeten betalen van extra kosten. Die extra kosten zijn nergens voor nodig. 

Maandag 2 september
Leerlingen zijn vrij, docenten starten het schooljaar op.

Dinsdag 3 september
De leerlingen worden op school in het atrium verwacht:

Brugklas   08.20 uur
klas 2        10.00 uur
klas 3        11.00 uur

4H:            09.00 uur
5H:            11.30 uur

4A:            09.30 uur
5A:           10.30 uur
6A:           12.00 uur

Woensdag 4 september
beginnen de lessen.

Slagingspercentages 2019

  • havo: 83%
  • vwo:  96%

Nogmaals een felicitatie aan onze geslaagde leerlingen; ze hebben een prima resultaat behaald!

Groep 8: versneld vwo

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

ToelatingseisenLezen:
folder versneld vwo

Bekijk hier de video impressie

Aanmelding proefdraaien

2019: Schravenlant 150 jaar!

Op 3 mei 1869 werd Schravenlant opgericht. Wij bestaan dus 150 jaar!  Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit jubileum. Op zaterdag 13 april a.s. hielden we een grootse reünie.
Hier leest u verder en kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de informatie over ons jubileumjaar.

Lijst belangrijke data verandert van naam!

De lijst met belangrijke data (te vinden via het menu Informatie) is hernoemd naar “Jaarplanning“. Hiervoor gaat men naar het menu Informatie om dan in de linker menu-reeks de jaarplanning te vinden.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van kracht geworden die bepaalt dat een organisatie bekend moet maken welke gegevens er verzameld worden en hoe die behandeld en bewaard worden. Als onderdeel van de stichting OSVS hanteert Lyceum Schravenlant de door de stichting opgestelde verklaring omtrent privacy en persoonsgegevens. Lees hier het hele document.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook