Je wordt gezien

Welkom

Direct regelen:

herstelmelding
verzoek om geoorloofde absentie
– verklaring absentie

Welkom op deze pagina van Lyceum Schravenlant, een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum) en versneld vwo. De school telt ca. 650 leerlingen. De school is al oud – wij bestaan in 2019 al 150 jaar!, maar ons onderwijs is modern en van goede kwaliteit. Het onderwijs is afwisselend en daagt leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen in een veilige leeromgeving. Ieder kind krijgt een positieve, persoonlijke benadering. Slagingspercentage: ons “driejaarlijks gemiddelde” is voor vwo 83% en voor havo 92%.

Groep 8

Zit je in groep 8 en heb je interesse in onze school? Kom naar onze kennismakingsactiviteiten zoals de onderwijsmarkten, meeloopdagen, informatieavond en open huis.

20 november 2019 scholenmarkt Overschie op basisschool Park16hoven
21 november 2019 scholenmarkt Vlaardingen sporthal Polderpoort
02 december 2019 scholenmarkt Schiedam sporthal Groenoord
14 januari 2020 scholenmarkt Delfshaven in wijk Pier 80
11 december 2019 Single Experience (meeloopmiddag van 13.30 – 16.00 uur: individueel inschrijven)
08 januari 2020 Informatieavond van 19.00 – 21.15 uur (voor ouders en leerlingen groep 8)
20 januari 2020 Class Experience (meeloopdag van 9.00 – 11.30 uur of van 12.30 -15.00 uur: via juf/meester inschrijven als groep)
08 februari 2020 Open huis van 10.00 – 13.00 uur
17 februari 2020 proefdraaien versneld vwo deel 1
04 maart 2020 proefdraaien versneld vwo deel 2
18 maart t/m 21 maart 2020 inschrijfweek
27 maart 2020 assessment voor versneld vwo  

Vanaf begin november komt de inschrijflink voor de meeloopdagen op onze website. Vergeet je niet op te geven!
Indien je vragen hebt, mail dan naar de afdelingsleider van de brugklas Mw. de Leeuw lee@schravenlant.nl

We hopen je snel te ontmoeten!

Start nieuwe schooljaar 2019/2020

SOM

In het nieuwe schooljaar gaan we werken met de SOM-app voor leerlingen en ouders. Bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie daarover een email. Het huidige leerlingportaal/ouderportaal zal in schooljaar 2019-20 niet meer worden gebruikt.

Slagingspercentages 2019

  • havo: 83%
  • vwo:  96%

Nogmaals een felicitatie aan onze geslaagde leerlingen; ze hebben een prima resultaat behaald!

Groep 8: versneld vwo

Versneld vwo:  vwo in vijf jaar

ToelatingseisenLezen:
folder versneld vwo

Bekijk hier de video impressie

Aanmelding proefdraaien

2019: Schravenlant 150 jaar!

Op 3 mei 1869 werd Schravenlant opgericht. Wij bestaan dus 150 jaar!  Reden genoeg om uitgebreid stil te staan bij dit jubileum. Op zaterdag 13 april a.s. hielden we een grootse reünie.
Hier leest u verder en kunt u zich opgeven om op de hoogte gehouden te worden van de informatie over ons jubileumjaar.

Aanmelden 4 havo

Inschrijven 4 havo? Stuur een e-mail naar mevrouw Nienkemper (nie@schravenlant.nl) en maak een persoonlijke afspraak.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) van kracht geworden die bepaalt dat een organisatie bekend moet maken welke gegevens er verzameld worden en hoe die behandeld en bewaard worden. Als onderdeel van de stichting OSVS hanteert Lyceum Schravenlant de door de stichting opgestelde verklaring omtrent privacy en persoonsgegevens. Lees hier het hele document.

Snelmenu: Verzonden brieven  |  Ouderbijdrage  |  Inloggen leerlingen  |  Nieuwsbrieven  |  Facebook