Aanmelden 4-havo Schravenlantdag

Programma proefstudeerdag 4H instroom Lyceum Schravenlant donderdag 21 februari 2019

Doel: ervaren hoe het eraan toegaat op een havo. Hoe zien lessen eruit/ wat houdt het in?

lesuur lokaal activiteit
     
  08.20 uur 1.08 verzamelen en ontvangst
  08.30 uur 1.08 Intro door leerling die dit jaar is ingestroomd
  08.45 uur 1.08 introductie profielkeuze door decaan
2 09-10-10-00 uur 3.07 / 2.15 economie / NLT (Natuur Leven en Technologie)
3 10.00-10.50 uur 3.08 / 0.17 geschiedenis / Nederlands
P 10.50-11.10 uur 1.08 kleine pauze: vragen bedenken voor panel en vrij rondlopen
4 11.10-12.00 uur 3.11 / 2.14 info Business school + M&O (=bedrijfseconomie) / biologie
5 12.00-12.50 uur 2.04 / 2.03 wiskunde A / wiskunde B
P 12.50-13.20 uur 1.08 grote pauze:  vragen stellen aan leerlingenpanel
6 13.20-14.10 uur 1.06 / 1.08 informatica / BSM presentatie door leerlingen
7 14.10-15.00 uur 3.06 / 2.08 aardrijkskunde / scheikunde
15.00 uur 1.08 afsluiting