Bestuur

Het bevoegd gezag is de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (Stichting OSVS). Deze is per 1 augustus 2011 ontstaan uit een fusie van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen.