Kosten, moet je besparen

In principe is het voortgezet onderwijs in Nederland gratis voor ouders/leerlingen. Scholen worden door de rijksoverheid bekostigd.
Dit betreft echter een kale financiering, genoeg voor de reguliere lessen, boeken enzovoort, maar niet voor zaken die het onderwijs op andere manieren versterken of krachtiger maken.
Een moderne vreemde taal (Engels, Duits, Frans, Spaans) wordt natuurlijk vooral uit de boeken en in de lessen geleerd, maar een excursie naar het betreffende land is meer dan alleen een leuk uitje. Leerlingen worden heel direct en praktisch geconfronteerd met bijvoorbeeld de taal en leefgewoonten.

Veel vakken combineren de theorie met practica. Als school vinden wij die combinatie belangrijk, want wij zijn er van overtuigd dat te leren stof erdoor beter blijft hangen. Veel practicummaterialen bekostigen wij uit de schoolkosten.
Voor het ontwikkelen van een goede taalvaardigheid is lezen heel erg belangrijk. In elk leerjaar zijn dan ook boeken opgenomen in de schoolkosten die het lezen bevorderen.
Daarnaast zijn in de schoolkosten praktische zaken opgenomen als de huur van een kluisje.

Tevens zijn per leerjaar de kosten van een aantal kleinere uitstapjes/excursies opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat elke keer apart geld moet worden meegenomen/betaald.
Hoewel de schoolkosten in formele zin een vrijwillig karakter hebben, vinden wij het voor de kwaliteit van ons onderwijs en daarmee de ontwikkeling van uw kind een noodzakelijke bijdrage.
Uiteraard is het streven erop gericht deze kosten zo laag mogelijk te houden.

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft haar instemming verleend aan de hoogte van de schoolkosten en de wijze waarop deze zijn opgebouwd.

Een overzicht van de schoolkosten 2017-2018 vindt u in de schoolgids. We werken met een digitaal betalingssysteem genaamd WIS. Elk ouder(paar) krijgt een eigen inlogcode per mail toegezonden.
Download: overzicht_schoolkosten_schoolgids.