Leerlingen

Onze school heeft ± 640 leerlingen die voornamelijk afkomstig zijn uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam.

Mede door het openbare karakter van onze school bereiken we een breed publiek. De leerling samenstelling representeert dan ook een afspiegeling van de samenleving. In diverse opzichten verschillen leerlingen van elkaar, maar er is ook veel gemeenschappelijks.
Onze leerlingen hebben allemaal mee dat zij goed tot zeer goed kunnen leren en hebben gekozen voor een kleinschalige school, waarbij iedereen actief bijdraagt aan een prettige – en veilige leeromgeving. Dat dit geen loze kreten zijn, bewijzen de jaarlijkse leerling enquêtes: de aspecten sfeer en veiligheid scoren altijd hoog.
Kortom, een leuke school waar je je als leerling thuis kunt voelen.

Leerlingen zijn niet alleen consumenten van onderwijs, maar worden ook actief betrokken bij school.
Ons nieuwe gebouw heeft bijvoorbeeld een duurzaam karakter en leerlingen kunnen ideeën inbrengen voor de school(omgeving) om hier verder invulling aan te geven. Leerlingen in de bovenbouw kunnen meepraten over schoolzaken in klankbordgroepen, hun mening geven in enquêtes, de leerlingenvereniging “Onder Ons” is actief betrokken bij allerlei activiteiten, enzovoort.