Medezeggenschap

Sinds augustus 2011 vallen de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam en Vlaardingen onder één bestuur, de stichting O.S.V.S. (Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam).

Voor beleidszaken die de hele scholengroep betreffen is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze GMR zitten vertegenwoordigers van de diverse scholen, ook ouders en leerlingen.

Daarnaast kent onze school een eigen medezeggenschapsraad. Deze raad denkt, praat en beslist/adviseert mee over beleidszaken op schoolniveau. De huidige samenstelling van deze mr bestaat uit tien personen: vijf personeelsleden, drie ouders en twee leerlingen.

De MR van onze school kent de volgende e-mailadressen:
mrvoorzitter@schravenlant.nl (voorzitter)
mr@schravenlant.nl (secretaris)