Ouderraad

U bent het voorbeeld voor onze leerlingen

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde ouders voor verschillende projecten zoals het project Tube Your Future (speed dating en interview project) en het geven van gastlessen en mogelijk maken van bedrijfsbezoeken. Bedrijfsbezoeken kunnen zowel voor individuele leerlingen of voor hele klassen zijn. Mocht u interesse hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om u digitaal aan te melden. Klikt u hier voor het aanmeldformulier. We hopen op veel geïnteresseerde ouders!

Ouders

Ouders en docenten hebben hetzelfde belang, namelijk dat hun kinderen, respectievelijk hun leerlingen de goede keuzes maken, goed presteren en lekker in hun vel zitten. Naast alle informele contacten met ouders bieden we:

  • elk jaar een informatieavond voor ouders
  • ouderklankbordgroepen per afdeling
  • cijferresultaten steeds online voor ouders en leerlingen
  • drie keer per jaar een rapportavond
  • voorlichting over de profielkeuze in de derde klassen
  • vier rapporten per jaar
  • MR-vergaderingen
  • een aantal nieuwsbrieven per jaar
  • steeds het laatste nieuws op onze website

Lyceum Schravenlant heeft een goed functionerende ouderraad. Lees meer..

Actief

Lyceum Schravenlant heeft een actieve ouderdaad. De ouderraad is een helpende, informatieve schakel tussen ouders en schoolleiding. De ouderraad organiseert verschillende activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de ouderbetrokkenheid, zoals de bekende ouder-INFO-avonden, en neemt deel aan verschillende overleggroepen binnen de school.

Ouderraad in beweging

Een actieve, succesvol functionerende ouderraad is alleen mogelijk met uw inzet en bijdrage.

De ouderraad organiseert jaarlijks samen met de school activiteiten, helpt mee bij open dagen, organiseert ouder-INFO-avonden en maakt een feest van de diploma-uitreiking. De ouderraad kan dankzij uw jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage verschillende schoolactiviteiten sponsoren. Het spetterende Open Podium, de Beroepenbeurs en het Speeddaten zijn daar voorbeelden van. Er wordt zo’n zes keer per jaar vergaderd samen met de rector en we zetten dan onze plannen om in daden.

Ouderraad 2018-2019

Samenstelling en taakverdeling van de ouderraad in schooljaar 2018-2019:
Voorzitter; Leontine Versluis
Penningmeester; Petra Goossens
Secretaris; Sandra Gerrel

Leden; , Chaibia Kassino, Insaf Benaddi

DOET U MET ONS MEE EN WORDT U LID?!
Meld u aan via ouderraad@schravenlant.nl of spreek één van ons aan bij de verschillende activiteiten.

Financieel overzicht

Toelichting financieel overzicht schooljaar 2017-2018