Schoolgezondheidsbeleid

Het werken aan een gezond en duurzaam voedingsaanbod in de kantine en aandacht voor gezonde en duurzame voeding in de lessen zijn goede stappen om, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het zegt: de gezonde keuze gemakkelijk te maken, voor de leerlingen.

Visie

Onze school is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en automaten gezond is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Het feit dat er in de omgeving ongezonde producten te koop zijn, is geen reden om deze ook binnen de school aan te bieden. De school is namelijk een beschermende plek. Niet alleen als het om roken, alcohol of drugs gaat, maar ook als het om voeding gaat.

Onze docenten en staf stimuleren de gezonde keuze, hebben oog voor duurzaamheid en geven het goede voorbeeld. We streven naar een gezond en duurzaam aanbod voor alle bijeenkomsten, zoals schoolfeesten en vergaderingen, op onze school.

Naast gezondheid, willen we ook een duurzame omgeving, waar duurzame keuzes gemakkelijk zijn. Een omgeving met veel groen en weinig (zwerf)afval en waar aandacht is voor afvalscheiding. Een gebouw waar leerlingen makkelijk kraanwater kunnen drinken, zonlicht en frisse lucht krijgen en indien wenselijk makkelijk voor milieu- dier- of mensvriendelijke producten kunnen kiezen. In een omgeving waar fietsen en openbaar vervoer de standaard is.

Ouders maken we regelmatig attent op onze gezonde schoolkantine en de aandacht voor gezonde eet- en beweeggewoonten in ons onderwijs. We vragen ouders vanuit de thuissituatie ook aandacht te hebben hiervoor.

Gezondheidsbevordering en -preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We hebben een

integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het schoolteam en de directie.

Beleid

De visie vormt de basis voor het voedingsbeleid. Onze schoolkantine is gecontroleerd door de Schoolkantine Brigade. Lyceum Schravenlant heeft een gezonde schoolkantine. Onze schoolkantine wordt beheerd door Van Leeuwen. Zij werken met zoveel mogelijk duurzame producten en gaan over op biologisch afbreekbare verpakkingen.

Onze school ziet toe op de gezonde schoolkantine door een paar keer per jaar steekproeven te nemen of de kantine nog voldoet aan de gestelde richtlijnen van de gezonde schoolkantine. De gezonde schoolcoördinator is daarvoor verantwoordelijk.

Onderstaande criteria met betrekking tot aanbod, curriculum, betrokkenheid en omgeving zijn van belang in ons schoolvoedingsbeleid.

1. Aanbod

Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding van het Voedingscentrum zoals deze zijn uitgewerkt in de Schijf van Vijf;

– Producten voor de gezonde schoolkantine -76%- (minimaal 75% basisproducten uit de Schijf van Vijf en max. 25% extra’s zoals koek, snoep en chips) worden voor zover het mogelijk is duurzaam ingekocht;
– Er wordt gewerkt met seizoensproducten;
– Er wordt gelet op herkomst van vlees, vis en zuivel;
– Er wordt gelet op keurmerken, zoals biologisch en Max Havelaar;
– Er wordt gelet op portiegrootte van vlees, vis en zuivel;
– Er is een vegetarisch alternatief.

  • Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines.
  • Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie.

2. Curriculum

Gezondheid en voeding

-Er wordt structureel aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen. We werken met het thema voeding vooral uit het tekstboek van BVJ, hierbij gebruiken we wel regelmatig de site van het voedingscentrum om bijvoorbeeld de leerlingen het eigen bmi te laten berekenen. Daarnaast hebben we een aantal casussen waarbij de leerlingen een voedingsdeskundige moeten spelen en de eet- gewoonten van verschillende patiënten moeten analyseren en van advies moeten voorzien.
-Verder maken we gebruik van het lespakket  “Weet Wat Je Eet”. Kennis  en bewustwording over voeding helpt bij het aanleren van gezonde eetgewoonten.

Klas 2: biologie:
– gezonde voeding en vertering;
– eetproblematiek (anorexia/hoe je het best kunt lijnen);
– gebit en gebitsreiniging incl. praktijk;
– er wordt structureel aandacht besteed aan gezondheid in de lessen.

Klas 3: biologie:
– roken wordt uitgebreid besproken bij het hoofdstuk ademhaling;
– alcohol en de gevolgen hiervan/ comazuipen met voorbeelden uit de praktijk (recente krantenberichten) bij het hoofdstuk regeling; ter illustratie http://www.schooltv.nl/docent/project/3269412/bio-bits-onderbouw-mens-en-lichaam/3337657/  extra-informatie-bij-aflevering/
– drugs en het effect van drugsgebruik op het lichaam en de lange termijn gevolgen eveneens bij het hoofdstuk regeling;
– voortplanting;
– loverboys;

Gezondheid en milieu

– Er wordt structureel aandacht besteed aan duurzaamheid in de lessen.

Lyceum Schravenlant is een duurzame school te midden van een duurzame wijk. Wat is duurzaam? Je gaat bewust met het milieu om: je kunt iets heel lang gebruiken en zaken kunnen hergebruikt worden (cradle to cradle principe). Om dit te bewerkstelligen hebben we intussen een drietal projecten in samenwerking met het NME (Natuur en Milieu Educatie) in gang gezet:

Klas 1: zwerfafval en afvalscheiding
Klas 2: duurzaam door nadenken over duurzaam/C2C (cradle to cradle) en het gedrag dat daarbij hoort
Klas 3: maak een duurzaam/C2C ontwerp voor onze buitenruimte.

Doel van alle projecten is om te onderzoeken of alles nog duurzamer en milieubewuster kan. Vervolgens adviseren onze leerlingen de gemeente weer.

Gezondheid en beweging

Er wordt structureel aandacht besteed aan afwisselende activiteiten in de bewegingslessen. Er is een fitnessruimte. De ruimte is beschikbaar voor zowel leerlingen als docenten voor, in en na schooltijd.

Alle klassen: gastlessen o.a. door de gemeente of particulieren, bijv. Taekwondo. Olympic Moves en Shell hockeytoernooi bij voldoende aanmeldingen.

Lessen dans en zelfverdediging tegen geringe kosten voor onze leerlingen. Dit zijn lessen, waar leerlingen zich vrijwillig voor kunnen opgeven en die plaatsvinden in onze eigen gymzalen na schooltijd

4 havo: BSM: zwemmen in Zwembad Groenoord, trainingsprogramma fitness.
5 havo: BSM: golf Schinkelshoek Vlaardingen, breakdance en een AED-reanimatiecursus (NLT leerlingen volgen de reanimatiecursus vrijwillig).
5 havo en 6 vwo: squash, calisthenics, kickboksen, zumba en fitness in sportschool de Fitnessclub.

In de bovenbouw vindt ook de skireis plaats (mits er voldoende aanmeldingen zijn).

3. Betrokkenheid

– Leerlingen worden betrokken bij het aanbod in de kantine; d.m.v. van wedstrijd op Facebook het lekkerste gezonde broodje;
– Leerlingen worden aangesproken op het geldende voedingsbeleid; o.a. poster in de hal bij binnenkomst;
– Er wordt geadviseerd over het meenemen van eten en drinken naar school;
– De directie is betrokken bij het aanbod in de kantine;
– De kantinebeheerder(s)/cateraar is actief betrokken bij het aanbod in de kantine;
– Ouders zijn betrokken bij het thema voeding op school; via de nieuwsbrief en in de ouderraad;
– Nieuwe medewerkers worden ingelicht over het voedingsbeleid op school;
– Medewerkers geven het goede voorbeeld wat betreft gezond eten en drinken;
– Er wordt regelmatig met de betrokkenen overlegd welke verbeterstappen gemaakt kunnen worden.

4. Omgeving

– In elke pauze is er toezicht in de kantine en op het rookvrije schoolterrein;
– In de kantine wordt er gewerkt volgens de HACCP-regels;
– Er zijn maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan;
– Materialen worden zoveel mogelijk gerecycled volgens het cradle to cradle principe;
– Er wordt milieuvriendelijk materiaal gebruikt;
– Er wordt zuinig omgegaan met energie;
– Er zijn afspraken wat betreft toelaten leerlingen gemaakt met winkels (Plusmarkt) die eten en drinken verkopen in de buurt van de school;

Signalering

Onze school heeft inzicht in de voedingsgewoonten en het gewicht van onze leerlingen. Onze jeugdverpleegkundige komt 1x per week op school en voert gesprekken met leerlingen als dat noodzakelijk is. In de brugklassen en in klas 3  wordt een enquête afgenomen. Mocht een en ander aanleiding daartoe geven wordt een gesprek met de jeugdverpleegkundige gearrangeerd op school.

Er wordt periodiek navraag gedaan naar gewicht en eetgewoonte in de vragenlijst die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) afneemt: bij de Emovo vragenlijst wordt ingegaan op eetgewoonten en gewicht. Bij de VO1 (SDQ) vragenlijst ook, maar iets minder uitgebreid. Alles komt in de gezondheidsonderzoeken ter sprake en zeker als er sprake is van een ongezond gewicht.

Lyceum Schravenlant beschikt over een zorgoverleg ondersteuningsteam, zorgcoördinatoren, mentoren, een vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werker. Zowel docenten als mentoren kunnen leerlingen doorverwijzen.

Energiedrankjes en gezinsverpakkingen

In het kader van het gezonde school beleid verkopen we in onze kantine veel gezonde producten. Wij serveren broodjes gezond, kaas, ham, salades, drinkyoghurt en thee. Het komt weleens voor dat leerlingen grootverpakkingen meenemen of veelal kopen bij de supermarkt in de buurt van school. Wij adviseren in het kader van de gezonde school deze gezinsverpakkingen niet mee te geven. Ook willen wij erop wijzen dat het drinken van energiedrankjes sterk afgeraden wordt. Vrijwel alle leerlingen worden hier heel erg druk van, het is slecht voor de concentratie en dat is niet bevorderlijk voor het leren. In een blikje In een blikje (250 ml) energiedrink zit veel cafeïne en taurine. Daarnaast leveren energiedrankjes veel energie door de aanwezigheid van suiker.

Uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat twee derde van de jongeren te maken krijgt met nadelige effecten van het drinken van energiedrankjes. Ze ervaren klachten, zoals moeilijk kunnen slapen of rusteloosheid en op termijn slechte gebitten.

Obesitas (veelal gevolg van het vaak eten van fastfood, chips e.d.), slechte gebitten (het gevolg van het drinken van veel energiedrankjes door de jeugd) en milieuvervuiling zijn actuele thema’s. Lyceum Schravenlant probeert er iets aan te doen. We hopen dat leerlingen zich bewust worden van de invloed van eigen gedrag op hun gezondheid en het milieu.