Schoolregels

Schoolregels

Elke mentor bespreekt tijdens de mentorles het leerlingenstatuut. De belangrijkste schoolregel is dat wij elkaar met respect behandelen. Elke leerling kent en erkent ons internetprotocol.

Antipestprotocol

De mentor maakt met zijn klas (groep) duidelijke afspraken over gewenst gedrag ten opzichte van elkaar. Elke leerling is dus op de hoogte van dit antipestprotocol. Als een leerling fysiek of ander geweld gebruikt, melden wij die leerling in principe aan bij ons zorgadviesteam (ZAT). Via het zorgadviesteam kan deze leerling een training sociale vaardigheden aangeboden krijgen of anderszins hulp krijgen. Elke geweldpleging wordt vastgelegd in ons schooladministratiesysteem SOMtoday. Er is dus sprake van dossiervorming. Elke ouder heeft het recht en zelfs de plicht (!) om fysiek of ander geweld, op school tegen zijn kind gebruikt, bij de mentor te melden.

Schoolfeesten

Schoolfeesten zijn toegankelijk voor alle leerlingen en medewerkers van Lyceum Schravenlant. De belangrijkste informatie wordt verstrekt op posters in de school en per brief aan onderbouwleerlingen.

Bij feesten waarbij kenbaar is gemaakt dat introducés welkom zijn, geldt dat deze personen van te voren moeten worden opgegeven. Het kaartje kan worden gekocht als direct een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs wordt ingeleverd. Wij noteren de naam en koppelen deze aan de leerling. Op het feest ben je medeverantwoordelijk voor het gedrag van je introducé.

Alle feesten op school zijn alcoholvrij.