Klankbordgroep

Oproep voor ouders in onder- en bovenbouw

Docenten, afdelingsleiders en medewerkers overleggen regelmatig over de gang van zaken op school. Ieder brengt zijn ervaringen in en samen proberen we de organisatie steeds verder te optimaliseren.

Leerlingen geven in hun eigen klankbordgroep aan hoe zij de school beleven en ook dat nemen we mee in de verbeteringen.

Eén groep ontbreekt nog in dit rijtje, namelijk de ouders. U als ouder hoort thuis van alles over school en de wijze waarop de leerlingen het een en ander beleven. Daarnaast heeft u zelf ook rechtstreeks met de school te maken. Wij willen uw aandachtspunten en ideeën  dan ook graag meenemen.

We kennen al enkele jaren een klankbordgroep van ouders in de onder- en bovenbouw. We wisselen graag onze ideeën uit met de ouders die hier aan deelnemen. Niet om te klagen over alles wat fout is, maar om samen te zoeken naar de verbeteringen.

Ook dit jaar zoeken wij weer ouders die met ons mee willen denken. We komen gemiddeld zo’n drie keer per jaar bij elkaar (meestal aan het eind van de dag). De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Er is een klankbordgroep voor de onderbouw, de bovenbouw van het havo en een voor de bovenbouw van het vwo.

Wij nodigen u uit zich op te geven voor een van de klankbordgroepen. Om dit te doen kunt u een mail sturen naar de afdelingsleider van de afdeling waar uw zoon of dochter in zit.

onderbouw (klas 1 t/m 3): mw. W. de Leeuw: lee@schravenlant.nl
dhr. M. Emaus: ema@schravenlant.nl
havo bovenbouw: mw. drs. A.M. Nienkemper: nie@schravenlant.nl
vwo bovenbouw: dhr. L.J. van der Weerden: wrd@schravenlant.nl