Slaag-/zakregeling

Hieronder staat de slaag-/zakregeling voor 2015-2016 in schema.  Nieuw dit jaar is, dat het cijfer van de rekentoets op de cijferlijst vermeld wordt. Dit cijfer telt echter niet mee voor de slaag-/zakregeling voor het havo, maar wel voor het vwo. Een vwo leerling moet minimaal een vijf gehaald hebben voor de rekentoets. 

Slaagregeling examenklassen 2015-2016

Leerlingen uit 5-havo en 6-vwo zijn geslaagd als hun cijferlijst na het Centraal Examen voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • culturele en kunstzinnige vorming: voldoende of goed
 • lichamelijke opvoeding: voldoende of goed
 • profielwerkstuk afgerond en ingeleverd (deel van het combinatiecijfer)
 • de havo examenkandidaat moet deel genomen hebben aan de rekentoets
 • de vwo examenkandidaat moet minimaal een vijf hebben behaald voor de rekentoets
 • cijfers, behaald voor de vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer, mogen per vak niet lager dan een 4 zijn!
  – combinatiecijfer havo: gemiddelde van profielwerkstuk en maatschappijleer;
  – combinatiecijfer vwo: gemiddelde van profielwerkstuk, anw en maatschappijleer.
 • vervolgens

Schermafdruk 2016-01-26 08.56.12

 • én

Schermafdruk 2016-01-26 08.54.57

 • tot slot
  voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag slechts één vijf behaald zijn.