Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Zoals op elke school voor voortgezet onderwijs heeft elke leerling een mentor. Op Lyceum Schravenlant is de mentor de spil van de begeleiding. De mentor overlegt met ouders en leerling over bijzondere begeleiding. Als een leerling hulp nodig blijkt te hebben, neemt de mentor altijd eerst contact op met de ouders.

Welke interne hulp biedt Lyceum Schravenlant?

 • RT-spelling Engels
 • faalangstreductietraining
 • individuele hulp van een remedial teacher
 • een dispensatieregeling voor dyslectici
 • websites om idioom in te prenten

Welke hulp van buitenaf biedt Lyceum Schravenlant?

 • onderzoek met Plaatsings Advies Commissie (PAC)
 • contact met Bureau Jeugdzorg (vanaf januari 2015 de Wijkondersteuningsteams vallen (WOT) )
 • gesprekken door GGD
 • adviezen van het Adviesbureau voor Onderwijs en Beroep (AOB)
 • gesprekken door psycholoog van schoolpsychologisch adviesbureau
 • contact met de Stichting Sensis (i.v.m. slechtziendheid)
 • extra ondersteuning via Steunpunt Onderwijs

hulp op diverse gebieden

Aan het begin van de brugklas worden, na toestemming van de ouders, alle leerlingen gescreend op leerbelemmeringen. Naar aanleiding van deze screening kunnen de leerlingen hulp krijgen op de volgende gebieden:

 • remedial teaching Engels;
 • hulp bij het leren van idioom moderne vreemde talen;
 • remedial teaching tekstbegrip moderne vreemde talen;
 • begeleiding bij dyslexie en andere leerbelemmeringen.

 

Bij bijzondere leerbelemmeringen krijgt Lyceum Schravenlant bij de begeleiding hulp van specialisten buiten de school. Voor sociaal-emotionele problemen speelt het zorgadviesteam een centrale rol in het opstellen van het handelingsplan.

Dyslexie

Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben op Lyceum Schravenlant recht op:

 • erkenning door de school van het leerprobleem en werkbesprekingen met een begeleider;
 • een nauwkeurig omschreven dispensatieregeling voor onder andere de spelling van het Nederlands en de moderne vreemde talen. Deze regeling is opgenomen in het schoolwerkplan;
 • remedial teaching en reteaching spelling en tekstbegrip;
 • het gebruik van hulpmiddelen zoals de leesliniaal en het inprentingprogramma idioom Nederlands en de moderne vreemde talen.

Decaan

Een decaan helpt met het maken van keuzes in de schoolcarrière. In de derde klas moeten leerlingen beslissen met welke vakken ze doorgaan naar hun eindexamen havo of vwo. Die keuze is erg belangrijk. Zo belangrijk dat alle leerlingen een speciaal keuzeprogramma doorlopen. Ze leren nadenken over zichzelf. Welk toekomstbeeld hebben ze voor ogen? Wat zijn hun capaciteiten? Om hen nog extra te helpen neemt een extern bureau (het AOB) een test af en geven docenten gedetailleerde adviezen. Natuurlijk kunnen onze leerlingen ook uitgebreid praten met hun decaan. Zo komen ze uiteindelijk, samen met hun ouders, mentor, docenten en decaan, tot een weloverwogen beslissing.

Aan het eind van hun loopbaan op Lyceum Schravenlant zijn leerlingen klaargestoomd voor een vervolgopleiding op het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit. Welke opleiding lijkt het meest aantrekkelijk en geschikt? Daar moet goed over worden nagedacht en ook daar staat een decaan klaar met adviezen, suggesties en een grote hoeveelheid informatie. In samenwerking met de Schiedamse Rotaryclubs en de andere plaatselijke scholen voor havo en vwo organiseren wij bovendien jaarlijks een beroepenvoorlichtingsavond.

Mentor

Elke leerling op Lyceum Schravenlant heeft een mentor. Ook de ouders maken zo snel mogelijk kennis met die mentor. Een mentor maakt de leerlingen wegwijs in de school, houdt contact met hun ouders en trekt aan de bel als het op school niet goed gaat. Natuurlijk wil de mentor graag weten hoe zijn of haar leerlingen zich voelen. Als het een beetje meezit, is een mentor een soort tweede vader of moeder!

Als leerlingen bijzondere hulp nodig hebben, zorgt de mentor ervoor dat zij die krijgen. We hebben op Lyceum Schravenlant veel deskundigen (intern en extern) die de mentor daarbij helpen.

 • de zorgcoördinatoren
 • een orthopedagoog
 • remedial teachers
 • faalangstreductietrainers
 • de vertrouwenspersoon
 • maatschappelijk werk
 • jeugdverpleegkundige