Onderbouw

Lyceum Schravenlant kent een eenjarige brugperiode. Na de brugklas gaan leerlingen het hetzij naar 2-havo, hetzij naar 2-atheneum.

De lessen die worden gegeven, staan in de lessentabel in de schoolgids vermeld.

Bij de bevordering van het ene leerjaar naar het andere wordt niet alleen gekeken naar de behaalde cijfers, maar ook naar zaken als:
deelname aan plusprogramma-onderdelen, bijdragen aan het schoolleven, persoonlijke omstandigheden. Het doel is, dat de leerling het naasthogere leerjaar met succes kan doorlopen. De school voert een actief beleid tegen doubleren (zittenblijven). Doubleren kan zinvol zijn, en de school zal een leerling in dat geval de kans geven. Maar de norm is: een ononderbroken en regelmatige schoolloopbaan, op weg naar het eindexamen dat (net) binnen het bereik van de leerling ligt.

Om dat doel te kunnen realiseren, houdt de school rekening met het gegeven dat de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen een aparte status hebben gekregen bij de regeling voor het slagen bij het eindexamen (zie de informatie over deĀ bovenbouw)