Opleidingen

Lyceum Schravenlant kent twee hoofdstromen: vwo en havo.

vwo (atheneum)

Iedere leerling die voor een of meer vakken het vwo-niveau kan halen, krijgt de stof op dat niveau aangeboden. Lukt het op die manier om voor voldoende vakken een vwo-diploma te halen, dan wordt dat het eindresultaat.

Versneld vwo

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de excellente leerling.
Het is een groep leerlingen die in het voortgezet onderwijs terug te vinden is op het vwo. Het vwo is een pittige opleiding dat veel eisen stelt aan het kennen en kunnen van leerlingen.
De top van de toppers kan vaak nóg meer aan.
Voor deze leerlingen bieden we het versneld vwo aan, een 5 – jarig traject, dat naast het reguliere 6 – jarig traject wordt aangeboden.

De versnelling kan op meerdere wijzen worden vormgeven. Wij hebben ervoor gekozen de versnelling in de onderbouw te laten plaatsvinden, waarbij deze leerlingen het onderbouwtraject afleggen in twee jaar in plaats van drie jaar. Leerlingen winnen hiermee dus een jaar, maar dat is geen doel op zich. Het is een middel deze categorie leerlingen een échte (leer)uitdaging te bieden.

Excellente leerlingen kunnen op leergebied niet alleen meer aan, vaak hebben zij ook de behoefte aan een andere, meer onderzoeksgerichte, benadering.
Met het versneld vwo spelen we op deze twee aspecten actief in.

havo

Op Lyceum Schravenlant kun je ook op havo-niveau afstuderen in vijf jaar.

plussen voor havo en vwo = Lyceum Schravenlant-plus

Er zijn leerlingen voor wie het halen van een vwo- of een havodiploma niet echt een uitdaging is. Deze leerlingen stimuleren we in de loop van hun schoolloopbaan om allerlei extra’s te doen. Op Lyceum Schravenlant volgt een kleine 10% van de leerlingen (havo en vwo) Spaans als “plusvak”; het merendeel doet daar ook eindexamen in. Veel leerlingen treden op tijdens het jaarlijkse open podium, doen mee aan een project of blinken uit op sportief gebied.