Samenwerking

Lyceum Schravenlant werkt nauw samen met Mavo Schravenlant (XL) op het gebied van plaatsing en doorstroming van die leerlingen van wie het geadviseerde niveau ligt tussen vmbo-T (mavo) en havo.

Waar dat zinvol is, helpen de scholen binnen het bestuur van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam elkaar op allerlei gebied: van centrale inkoop tot afstemming van examenreglementen, van beroepscommissies tot PR-beleid. Onderwijskundig leren de scholen van elkaar tijdens gezamenlijke themabijeenkomsten; nu nog vooral op directieniveau, straks ook voor docenten en onderwijsondersteunende medewerkers. Dat is allemaal gemakkelijk geworden doordat alle scholen gebruik maken van een gemeenschappelijke centrale stafdienst.

LOB

Op het gebied van LOB wordt samengewerkt met hogescholen en een universiteit in de omgeving (HRO, Inholland en de Erasmus Universiteit). De havisten bezoeken in groepsverband hogescholen om een beeld te krijgen van opleidingen en studeren in het algemeen. Studieresultaten van oud-leerlingen worden teruggekoppeld. We zijn netwerkschool van de EUR die studiekeuzeworkshops verzorgt. Medewerkers van genoemde instellingen geven op onze school voorlichting aan de ouders en leerlingen. Het beoogde doel is een verantwoorde studiekeuze op termijn.