Day for Change

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
De Day for Change Klasse! Actie voor het voortgezet onderwijs bestaat sinds 2007. Het Lyceum Schravenlant  doet dit jaar voor de 4e keer mee met deze landelijke actie.   Met de Klasse!Actie van Day for Change leren jongeren ondernemen met een eigen microkrediet. Met dit ‘startkapitaal’, dat beschikbaar wordt gesteld door Day for Change, zetten leerlingen eigen bedrijven op waarmee zij echt geld gaan verdienen! Jongeren maken zo op een speelse manier kennis met ondernemerschap en leveren een belangrijke bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking. Microkrediet is het wereldwijde succesverhaal in de strijd tegen armoede. Alle reden dus om er op school aandacht aan te besteden. Op de website www.dayforchange.nl  is alle informatie te vinden om een succesvolle Klasse!Actie te organiseren. De actie kan net zo groot of klein worden uitgevoerd als gewenst. De actie sluit aan op kerndoelen bij Nederlands, Wiskunde, Mens en Maatschappij maar is ook goed in te passen binnen een maatschappelijke stage. Leerlingen en  docenten.  De  medewerkers van Day for Change gaan een gastles micro krediet  verzorgen. Ook later dit schooljaar zal er door de Rabobank  een les worden gegeven over ondernemerschap en microkrediet. – Samenwerking tussen leerlingen- Hun blik vergroten op de (derde) wereld

– Oriëntatie op de wereld

– Leerlingen ervaren in de praktijk hoeveel bereikt kan worden met een beetje startkapitaal

– Microkredieten voor meer mensen in ontwikkelingslanden bereikbaar maken