Delft voor Docenten

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
Informatie over deze samenwerking is interessant voor: verbeteren van het bètaonderwijs. Reden voor de samenwerking: verbeteren van het bètaonderwijs. Op welke wijze wordt er samengewerkt: per jaar zijn er zeven bijeenkomsten met lezingen en workshops, waarin naast het opdoen van nieuwe kennis ook tijd is voor het uitwisselen van ervaringen met docenten van andere scholen. Wat is de planning van de samenwerking: Lyceum Schravenlant blijft samenwerken zolang de TU Delft deze samenwerking blijft aanbieden. de Technische Universiteit Delft en de overige aangesloten scholen. docenten in de vakken natuurkunde, scheikunde, NLT, informatica en (zijdelings) ook wiskunde en biologie blijven op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek op de TU Delft. Zij zijn door deze samenwerking ook op de hoogte van de vernieuwingen binnen de schoolvakken.