Gemeente Schiedam & sport

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
Het schoolzaalvoetbal wordt op de dinsdagmiddag in de Margriethal gespeeld. Een team bestaat uit max. 10 leerlingen. Er wordt 5 tegen 5 gespeeld. De leerlingen moeten 25 euro betalen per seizoen (t/m juni 2015). Voor deze 25 euro mogen de leerlingen sporten op dinsdag, krijgen ze een kledingsetje, mogen ze een Eredivisie zaalvoetbalwedstrijd bezoeken, worden ze recreatief lid van HBSS (voor de verzekering indien er wat gebeurt) en mogen ze meedoen aan het NK zaalvoetbal voor schoolrecreanten als ze winnaar worden in de competitie.Reden voor de samenwerking:
Binnen de gemeente Schiedam  komen alle VO scholen samen om te strijden voor het kampioenschap schoolvoetbal in bepaalde categorieën. Vroeger werden er regelmatig dit soort toernooien/competities gespeeld, maar door de bezuinigingen is dit weggeëbd. De gemeente heeft i.s.m. de VO scholen  geprobeerd deze activiteit weer op te zetten.Op welke wijze wordt er samengewerkt:
De VO scholen werken samen met de gemeente Schiedam, die op haar beurt weer samenwerkt met de KNVB en s.v. HBSS. Zij verzorgen de locatie, het speelschema, de verzekering, de kleding en de scheidsrechters. Later verzorgen zij ook nog het nationale kampioenschap. De VO scholen maken hun leerlingen enthousiast en verzorgen de begeleiding.

Wat is de planning van de samenwerking:
Elk jaar wordt er  door het Lyceum Schravenlant weer gekeken of er een team gevormd kan worden om deel te nemen aan deze competitie zolang dit aangeboden wordt door de gemeente Schiedam i.s.m. de KNVB en s.v. HBSS

S&R gemeente Schiedam, alle VO scholen in Schiedam, KNVB, s.v. HBSS Leerlingen, die niet op een sport zitten toch kennis te laten maken met teamsport en als het kan een definitief lidmaatschap aan te laten schaffen voor een sportvereniging. Gezondheid is één van de pijlers waar onze school voor staat.