Het vervolgonderwijs

Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo

Bijna een jaar geleden tekenden we in de Rotterdamse regio het convenant waarmee we de gezamenlijke inspanning onderstreepten om te werken aan een betere aansluiting van de havo naar het hbo.

Wat houdt de samenwerking in?

Wie zijn erbij betrokken?

Wat is het beoogd resultaat?

Op het gebied van LOB wordt samengewerkt met hogescholen en een universiteit in de omgeving. De havisten bezoeken in groepsverband hogescholen om een beeld te krijgen van opleidingen en studeren in het algemeen. Studieresultaten van oud-leerlingen worden teruggekoppeld. We zijn netwerkschool van de Erasmus Universiteit die studiekeuzeworkshops verzorgt. Medewerkers van genoemde instellingen geven op onze school voorlichting aan de ouders en leerlingen. Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland
Thomas More Hogeschool
Codarts Hogeschool voor de Kunsten
Erasmus Universiteit
Verantwoorde studiekeuze.