Rotary

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
Beroepenvoorlichting door leden van de Rotary.
Leerlingen van het HAVO en VWO krijgen tijdens hun schoolloopbaan verschillende programma’s en activiteiten aangeboden om hen voor te bereiden op een goede keuze voor een vervolgstudie en richting op de arbeidsmarkt.
Samenwerking van drie scholen voor voortgezet onderwijs en de Rotary.
Decanen.
Voorlichting vanuit de beroepspraktijk, leerlingen houden hier nuttige contacten aan over en vergroten hun inzicht over studies.
Leerlingen zo goed mogelijk laten doorstromen naar het vervolgonderwijs om zo succesvol mogelijk aan te sluiten op de arbeidsmarkt.