Universumschool (bètavakken)

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
Reden voor de samenwerking: meer aandacht voor de bètavakken, het verbeteren van ons bètaonderwijs, de school profileren als bètaschool.
Op welke wijze wordt er samengewerkt: informatie-uitwisseling via congressen; bijeenkomsten met andere scholen, waarin we leren van elkaars onderwijs; ontwikkelen van lesmateriaal voor NLT.Wat is de planning van de samenwerking: Het Universumprogramma is in 2011 gestopt. Er is wel een scholennetwerk opgebouwd waarmee nog contact onderhouden wordt.
Het Bètaplatform en de overige aangesloten scholen. Aantrekkelijk bètaonderwijs, uitdagend en vernieuwend onderwijs, meer leerlingen met NG- en NT-profielen.