Willem de Kooning academie

Omschrijving van de samenwerking Wie zijn erbij betrokken? Wat is het beoogd resultaat?
De samenwerking met de Willen de Kooning academie geeft leerlingen uit de bovenbouw de gelegenheid kennis te maken met het  werken op “ academisch” niveau, d.w.z. dat ze op een andere manier leren omgaan met en denken over  beeldende problemen en oplossingen. Het is voor de leerlingen mogelijk tegen een sterk gereduceerd tarief een cursus te volgen op een tiental zaterdagen, waarbij de leerlingen in zowel theoretische als praktische zin met bovengenoemde materie aan de slag gaan. Dit levert naast inzicht ok een flink portfolio op, waaraan ook een advies van de Willem de Kooning verbonden wordt over een eventueel verder te volgen richting in het beeldend domein. De Willen de Kooning academie met een select aantal scholen voor middelbaaronderwijs in de regio Rotterdam. Dat leerlingen kennis maken met de werkwijze en oplossingsstrategieën zoals die aan de Willem de Kooning academie gebezigd worden. Dit moet er onder meer toe leiden dat de leerlingen een goed gevuld portfolio maken. Ook stelt dit de leerlingen in staat een  betere keuze maken voor een vervolgopleiding.